มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดกีฬา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15 เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 3 สถาบัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพจัดงานฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกีฬา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โอกาสนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ. ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันทั้งสามสถาบันเข้าร่วมงาน

กีฬา 3 พระจอมเกล้า จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 3สถาบัน และเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษาพระจอมเกล้า

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก: ชมรมศิลปะและการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี