คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 วันที่ 7 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 คน (รายที่ 3 ของมหาวิทยาลัย) ว่าได้เข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลเป็นบวก ทั้งนี้นักศึกษารายดังกล่าวได้รายงานถึงประวัติกิจกรรมตามช่วงเวลาในช่วงก่อนการติดเชื้อถึงปัจจุบันดังนี้