แสดงความยินดีกับนายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ในการประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า และหัวข้อฉับพลัน จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย โดยมีอาจารย์นิชาพร ยอดมณี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาการแข่งขันในครั้งนี้