ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19)

ด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  จะครบวาระในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2541 ข้อ 9  เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดใหม่

คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ขอประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ดังรายละเอียด ตามประกาศด้านล่าง

***โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร***

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 14 มีนาคม 2564 ในเวลาปฏิบัติงาน

– Download ใบสมัคร / ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร / มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน https://senate.kmutt.ac.th และเว็บไซต์ มจธ.
– ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย หรือลงนามในใบสมัครด้วยลายเซ็นผ่าน Digital Signature ส่ง File /Scan หรือแสดงความประสงค์ในการสมัคร พร้อมแนบประวัติย่อ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง e – mail account ของมหาวิทยาลัยฯ (โปรดแนบ File ในรูปแบบ Pdf และ Word ไปยัง senate@kmutt.ac.th งานสภาคณาจารย์และพนักงาน ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.


ประกาศรายชื่อผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2565


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุนันทา พูลแพ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. 091-886-4956