มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี แห่งการก่อตั้ง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ครบรอบ 62 ปี มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีบวงสรวงพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 สักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการท่านแรกของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้งรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย และด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์