มจธ. ร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ในงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ชูประเด็น Carbon Neutrality และ Social Lab

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมนำโปสเตอร์ผลงานแนวทางการดำเนินงานด้านการลดปริมาณคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 (KMUTT Carbon Neutrality 2040) และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกับชุมชนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเป็น Social Lab ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มที่ช่วยขับเคลื่อนคน สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน จัดแสดงภายในงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) มหกรรมด้านความยั่งยืนรูปแบบไฮบริดที่มีเนื้อหาและกิจกรรมครอบคลุมความสนใจคนทุกเพศทุกวัย และจัดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 เวลา10.00-19.00น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) บริเวณชั้น G ส่วนของ SX Theme Park ในโซน Better ME

โดยการร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานของ มจธ. ในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ สื่อสาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ให้กับประชาชนคนไทยในการดำเนินงานของ มจธ. ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทุกนาที โดยมุ่งเน้นไปที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ ซึ่งเป็นการตอบรับนโยบายในการร่วมกันผลักดันไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิของประเทศ อีกทั้งในปีนี้งาน SX 2022 มุ่งเน้นการนำเสนอการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและสังคม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจธ. จึงหยิบเอาประเด็นการดำเนินงานของ มจธ. กับชุมชนที่ทำต่อเนื่องมามากกว่า 40 ปี เกิดเป็น Social Lab ในการศึกษาปัญหาเชิงพื้นที่และร่วมกันหาทางแก้ไขร่วมกับชุมชน จนเกิดเป็นการพัฒนาที่ทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มานำเสนอในครั้งนี้ด้วย

          มาร่วมออกเดินทางตามหาสมดุลใหม่ให้กับตัวคุณและโลกไปพร้อมกับ มจธ. ได้ที่ บูธ มจธ. ในโซน Better Me พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายรอคุณอยู่ภายในงาน SX 2022 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sustainabilityexpo.com/2022