คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2” ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoomให้กับครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดย ผศ.ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กิจกรรมปฏิบัติการ Virtual Project เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ซึ่งแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 24กลุ่ม เพื่อระดมสมองคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

หลังจากนั้นส่งแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน และทำการโหวตคะแนนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ราง​วัลที่​ 1​ ได้แก่ ผลงานชื่อ : รถเข็นวีลแชร์ จาก รร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”​ ราง​วัลที่​ 2 ​ ได้แก่ ผลงานชื่อ : Smart Shoe For Smart Life จาก รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ราง​วัลที่​ 3 มี 2 ผลงาน​ ได้แก่ ผลงานชื่อ :หุ่นยนต์ทางการแพทย์ จาก รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผลงานชื่อ : เครื่องซักและตากผ้าอัจฉริยะ จาก รร.วัดพุทธบูชา และปิดท้ายด้วยกิจกรรม “แนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีและเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” โดยทีม Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ 8 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 278 คน