ทีม MODFIRE@FIET นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. “คว้ารางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กัญญุมา คามาตะ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าในชื่อทีม MODFIRE@FIET “คว้ารางวัลชนะเลิศ” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้มอบรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันรายการ ABU Robot Contest 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot Contest 2022 ณ ประเทศอินเดีย ต่อไป ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันในลำดับต่อไป