สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงาน นักพัฒนาการศึกษา 2 ตำแหน่ง
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัคร สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา
อายุไม่เกิน 35 ปี เพศหญิง หรือเพศชายที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้
หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษา การดำเนินงานด้านหลักสูตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติย่อ(Resume) และหลักฐานการศึกษา ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2566
ส่งเอกสารการสมัครมาที่ krisana.pun@kmutt.ac.th