คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทตำแหน่งลูกจ้างเหมา
ชื่อตำแหน่งงานตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติ(ด่วน) คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา (ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000–17,000 บาท/เดือน
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• สามารถเริ่มงานได้ทันที
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณพินิจ รังสิติยากร 085-182-9023
คุณณัฐพงษ์ นุติพาณิชย์ 089-893-5540
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครส่ง Resume, สำเนาหลักฐานจบการศึกษา, สำเนา Transcript, และสำเนาบัตรประชาชน มาที่ e-mail: araya.khe@kmutt.ac.th

เอกสารประกาศแนบ : 2024-03-05 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา ผู้ประสา_CHATTHAPORN SOMSUK.pdf