เกรดไม่ได้เป็นตัววัดความสำเร็จ การกระทำและผลจากการกระทำของเราต่างหากที่เป็นตัวบอกว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่…..คุณกรรวี สกลทัศน์

‘แนะนำตัว “รุ่นพี่”

สวัสดีค่ะชื่อ “กลอย – นางสาวกรรวี สกลทัศน์” เป็นนักศึกษา

เก่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รุ่นที่25 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกียร์ 57 ค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็น CEO และFounderของ MALA CAFÉ รวมทั้งเป็นกรรมการผู้จัดการของวิสาหกิจเพื่อสังคมฟาร์มรักษ์ค่ะ อีกหนึ่งงานหลักคือลงพื้นที่ ช่วยเหลือชุมชนด้านสัมมาชีพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็จะอยู่ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานีและสตูลค่ะ

ความทรงจำสมัยเรียน “บางมด”

ความทรงจำเกิดขึ้นได้จากความประทับใจ ประทับใจเวลาทำงาน หรือทำกิจกรรมกับเพื่อนในรุ่นที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน บรรยากาศในการทำงานจะสนุกสนาน เวลามีปัญหาทุกคนช่วยกันแก้ไขหาทางออก และยิ่งเราผ่านงานที่ยากลำบากมาด้วยกัน เราจะยิ่งมองเห็นตัวตนที่แท้จริงและความจริงใจของเพื่อน บางคนเราอาจเคยมองว่าเขาแย่ แต่เมื่อมีงานหนักหรือกิจกรรมที่เราเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (Interactive Learning Through Action) จะทำให้เรามองเห็นด้านดีของเขาและมองเขาในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมค่ะ

นำสิ่งที่ได้จากบางมด มาต่อยอดการทำงานอย่างไร

สิ่งที่ได้จากบางมดมีหลายอย่างเลยค่ะ โดยเฉพาะความรู้ ที่ได้นำโปรเจคจบปี 4 ที่ได้รับคำแนะนำต่างๆ จากอาจารย์มาใช้จริงให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อม และก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะก็มีการศึกษาต่อ ปรึกษาอาจารย์ที่เรารู้จัก ลองผิดลองถูก เนื่องจากพอเราได้ลองใช้จริงเราจะพบว่ามันมีจุดที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และแน่นอนว่าการทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานใดๆ ก็ตาม connection เป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันจะช่วยเปิดกว้างการรับรู้ในสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดงานของเราได้เรื่อยๆ ซึ่งบางมดเป็นแหล่งสร้าง connection ที่ดีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ บุคลากร หรือแม้แต่เพื่อนเราอาจเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือเราได้ในอนาคตนะคะ

คิดว่าอัตลักษณ์ของเด็กบางมดคืออะไร

ข้อแรกเลยเด็กบางมดเป็นคนคิดดีปฏิบัติดียอมรับความเห็นต่างของคนอื่น อย่างที่สอง คือเด็กบางมดสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและพัฒนาได้ด้วยตนเองตลอดเวลาค่ะ

ความภูมิใจในฐานะที่เป็นเด็กบางมด

ภาคภูมิใจในองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัย อาจารย์มอบให้กับนักศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนองค์ความรู้ที่มีชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้กระจุกแค่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเคลื่อนตัวออกไปข้างนอก สามารถใช้ได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พอองค์ความรู้เหล่านี้ถูกนำไปใช้จนเกิดประโยชน์มันส่งผลให้อาจารย์มองเห็นแล้วส่งเสริมในสิ่งที่เราทำ พร้อมให้คำแนะนำกับเรา แม้ว่าเราจะจบไปแล้วก็ตาม

ฝากอะไรถึงนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนของเด็กบางมดในรุ่นถัดไป

คิดว่าเด็กบางมดทุกคนมีศักยภาพ ซึ่งศักยภาพของแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนอาจจะยังหาไม่เจอ หรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไร แต่ไม่เป็นไรนะคะ ของแบบนี้ต้องใช้เวลา แต่พยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมา และก็เอาศักยภาพนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคมรอบด้านของเรา พี่เชื่อว่าเด็กบางมดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในสังคมปัจจุบันที่จะทำให้สังคมของเราพัฒนาและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ที่สำคัญ การเข้ามหาวิทยาลัยมาไม่ใช่เพื่อแค่ว่าจะเรียนให้ได้เกียรตินิยม หรือได้ A ทุกวิชา แต่อยากให้น้อง ๆ ทุกคนคิดว่าเราเรียนแล้วเราได้อะไร และเรานำสิ่งที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรมากกว่า เพราะเกรดไม่ได้เป็นตัววัดความสำเร็จ การกระทำและผลจากการกระทำของเราต่างหากที่เป็นตัวบอกว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองรัก และได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้สังคมของเราดีขึ้นค่ะ

ภาคภูมิใจในองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัย อาจารย์มอบให้กับนักศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนองค์ความรู้ที่มีชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้กระจุกแค่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเคลื่อนตัวออกไปข้างนอก สามารถใช้ได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณกรรวี สกลทัศน์
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 25)
CEO และ Founder ของ MALA CAFE และกรรมการผู้จัดการของวิสาหกิจเพื่อสังคมฟาร์มรักษ์