กองทุนอาจารย์ไพบูลย์ หังสพฤกษ์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันและสานต่อ มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ทางด้านเทคโนโลยีในอาเซียนตามเจตนารมณ์ของ รศ. ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี       

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบ

กองทุนอาจารย์ไพบูลย์ หังสพฤกษ์

เงินบริจาคสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


สามารถบริจาค ผ่านบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ.

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 037-7-05717-9

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผ่านระบบ E-donation

ใช้ได้กับ Mobile Banking ทุกธนาคาร เงินบริจาคนำเข้าสมทบกองทุนอาจารย์ไพบูลย์ หังสพฤกษ์


ส่งหลักฐานการบริจาคและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานการระดมทุน สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
โทร 0 2470 8112
เมลล์ support.kmutt@kmutt.ac.th
line @uro.kmutt
ช่องทาง Facebook https://www.facebook.com/FundraisingKMUTT“จากผู้ถูกสร้าง สู่การเป็นผู้สร้าง”

ขอเชิญทุกท่านร่วมใจแบ่งปันทุนทรัพย์สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ กองทุนอาจารย์ไพบูลย์ หังสพฤกษ์