ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการ การประกวดแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ การประกวดแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2

ชิงเงินรางวัลรวม 700,000 บาท

รายละเอียดมาตรฐานต่างๆ,ประกาศเพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง หรือมีคาถามสามารถติดต่อได้ที่ Website ได้ที่ http://Jinpao.co.th/
Facebook: Jinpao Precistion Industry

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่: https://kmutt.me/qa13RSs