เชิญอาจารย์ มจธ. แจ้งความจำนงใช้งาน Coursera

เชิญชวนอาจารย์ มจธ. แจ้งความจำนงใช้งาน Coursera
เรียน อาจารย์ทุกท่าน
ขณะนี้ทางทีมงาน KMUTT Coursera เปิดสำรวจความต้องการใช้งาน Coursera สำหรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2566
ทางทีมงานจึงขอเรียนเชิญอาจารย์ มจธ. แจ้งความจำนงใช้งาน Coursera ผ่าน Link https://forms.office.com/r/uz3ekmRJY4
ระยะเวลาการเปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 มกราคม 2567 และใช้ account email @kmutt ในการลงทะเบียน
โดยอาจารย์สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Fan page Facebook : https://www.facebook.com/celtkmutt
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Open Chat : KMUTT X Coursera
หรือโทร. สำนักหอสมุด โทร. 8222, สถาบันการเรียนรู้ โทร. 8385