ขอเชิญเข้าร่วมงาน “WORLD ENVI DAY X SSH2024: เส้นทางนโยบายสู่ความเป็นอยู่ที่ดีแบบมีส่วนร่วมสำหรับทุกคน”

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “WORLD ENVI DAY X SSH2024: เส้นทางนโยบายสู่ความเป็นอยู่ที่ดีแบบมีส่วนร่วมสำหรับทุกคน”

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนัก ขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเปลี่ยนทางสังคม 
โดยธีมที่ขับเคลื่อนในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2024 คือ “World Environment Day 2024: Accelerating land restoration, Drought resilience & Desertification progress
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นเล็กๆ คนละไม้ คนละมือ คนละนิด คนละหน่อย ….
🗓️ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00-17.00 น. 
📍 ชั้น 3 ห้อง auditorium อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

👉🏼 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษภายในงานได้ที่ https://forms.gle/EGH9wJkBE42Tf1M36
‼️สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบ walk-in ได้ แต่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน จัดหนัก จัดเต็ม จัดแน่น แบ่งออกเป็น 4 โซน Onsite & On community

🙋🏻‍♂️ Zone A => Comfort Zone พบกับกิจกรรมระดมความคิดเห็น … สู่การออกแบบนโยบายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแบบมีส่วนร่วม
🌏 Zone B => Growth Zone พื้นที่จัดแสดงโครงการขับเคลื่อนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
🥗 Zone C => Well-being Zone อิ่มอร่อยกับอาหารคาว หวาน
🌳 Zone D => Fun Zone ร่วมกิจกรรมสำรวจระบบนิเวศ และปลูกป่าชายเลนนอกสถานที่
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ School of Liberal Arts, KMUTT – คณะศิลปศาสตร์, มจธ. รายวิชา SSC Energy Environment Safety and Health (EESH)—————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี (อ.อิฐ)โทร : 024708732 
E-mail: ittisak.jira@kmutt.ac.th
Page: https://www.facebook.com/ESSKMUTTWebsite: https://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/