ขอเชิญนักศึกษาป.ตรี ปีสุดท้าย นักศึกษาป.โท ป.เอก และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาด DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) รุ่นที่ 4

สถาบันการเรียนรู้ และโครงการ C-ChEPS ภายใต้สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอเชิญนักศึกษาป.ตรี ปีสุดท้าย นักศึกษาป.โท ป.เอก และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาด DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) รุ่นที่ 4

ประกอบด้วยกิจกรรมอบรม 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ก.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ก.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ก.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ทาง Zoom Application
(ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน และจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร)

วิทยากรโดย
อ.ชุลีพันธ์ มีพร้อม, C-ChEPS, สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ, มจธ. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม สำหรับผู้เรียนวัยทำงาน

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3XNKMQY
สอบถามเพิ่มเติม คุณไพฑูรย์ 02-470-8385