โอกาสสำหรับเยาวชนในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้าน Robotics, AI และ Coding ฟรี!

✨ โอกาสสำหรับเยาวชนในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้าน Robotics, AI และ Coding ฟรี !!

🔸 โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) โดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

🔹 เปิดรับเยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Robotics, AI และ Coding ที่สามารถนำไปใช้งานได้ในอนาคต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการ

โครงการที่จะช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพ โดยได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอาชีพในสายงาน Robotics, AI และ Coding ปูทางสู่การเข้าทำงานจริงในอนาคต

📌 รับสมัครโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

ระยะเวลารับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

*** ลิงก์รายละเอียดโครงการ: https://bit.ly/rac-project-proposal

*** ลิงก์รับสมัคร: http://bit.ly/rac-project

🔹 เงื่อนไขการรับสมัคร :

1. สมัครในนามโรงเรียน โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อโรงเรียน

2. สมัครในนามบุคคลไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดสังกัดและโรงเรียน

3. นักเรียนต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคกลาง 22 จังหวัด

▶ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add LINE โครงการฯ: https://lin.ee/lMfWyKQ