รับสมัครผู้อบรมใน “หลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)”

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้อบรมใน “หลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)”

ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วัน)

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จำนวน 17,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9244
Email: ruchira.rms@gmail.com (คุณรุจิรา)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครและกำหนดการ ได้ที่ -> https://foodeng.kmutt.ac.th/training/process-authority/