พบกับบูธ มจธ. ในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2022 (ASEW) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

มจธ. นำผลงานลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โชว์ในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2022 (ASEW)
ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

ผลงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE)
อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange: LX) อาคารภายใน มจธ. อาคารแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา Sustainable University ประกอบด้วยด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลการันตีโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TREEs) ในระดับ Platinum ปี 2020 และยังเป็น 1 ใน 3 อาคารสูงของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นอาคารดีเด่น ด้านความปลอดภัยระดับอาเซียน ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน
ผลงานด้านพลังงาน โดย บัณฑิตวิทยาร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) เช่น

  • เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงสำหรับชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลางจากแกลบและเปลือกมะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เมื่อเผาจะปราศจากควันและกลิ่น
  • การผลิตชีวมวลอัดเม็ด (Pellet) จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมมะพร้าวและสับปะรดสำหรับเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานสำหรับชุมชนและอุตสาหกรรม
  • การผลิตชีวมวลทอรีไฟด์สำหรับทดแทนการใช้ถ่านหินลดการปล่อยคาร์บอน
  • การผลิตน้ำมันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
  • การประเมินองค์ประกอบของขยะที่สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF ด้วยวิธีการตรวจวัดทางธรณีฟิสิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเหมืองบ่อขยะได้ทราบถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเบื้องต้นรวมถึงทราบตำแหน่งในการขุดรื้อร่อนขยะ
  • โครงการวิจัย So Cool KMUTT เพื่อลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนและเพิ่มสภาวะอยู่สบาย