คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ The PARQ, Event Hall 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการเปลี่ยนแปลง สัมผัสอัตลักษณ์ ของพื้นที่ที่ความคิดสร้างสรรค์ การใช้งานจริง และสัมผัสถึงความกลมกลืนระหว่างการออกแบบและการผลิต เพื่อถ่ายทอดกระบวนการเตรียมตัวในโรงเรียนก่อนเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพ ผ่านงานนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภายใต้ชื่อ “TECTTORY” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่ประชาคม ในระหว่างวันที่  วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 ณ The PARQ, Event Hall 1, สถานีรถไฟฟ้า MRT Queen Sirikit Station, ทางออก 2 เวลา 10:00 – 18:00 น. เป็นต้นไป

Facebook Page : SoA+D ARC Thesis Showcase
Instagram : @soad.arch.thesis
Tiktok : @soadkmutt
Website : SoA+D official website