คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 Zone Eden

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปี 5 ภายใต้ชื่อ “Megascene: INA Thesis Show” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่ประชาคม ในระหว่างวันที่  วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซนอีเดน เวลา 10:00 – 21:00 น. เป็นต้นไป

Greetings from SoA+D!

The School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi cordially invites you to join:

 ‘Megascene: INA Thesis Show’ exhibition, showcasing the thesis works of 5th-year interior architecture students from the School of Architecture and Design (SoA+D), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT).

Join us from June 10-12, 2024

At Central World, 3rd floor, Eden zone,

from 10:00 AM to 9:00 PM.

See you there!

Follow our information and contact us via:
FB: soad.ina.thesis
IG: Soad INA Thesis

Sponsored by:
CentralwOrld
awhile.photobooth
rbcreationbkk
BirdFurniture
Tarangmet