𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲𝗿 รุ่น 7

กลับมาแล้ว!! บูทแคมป์ 15 สัปดาห์สุดเข้มข้น ที่พาคนเข้าทำงานสายเทคได้จริงมากกว่า 114 บริษัท

𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲𝗿 รุ่น 7 เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้!!.🎫

อ่านรายละเอียดและสมัครเลย !https://kxinnovation.com/genkx-2/.

📌 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 11 มีนาคม 2567 23.59 น.
📌 ช่วงเวลาบูทแคมป์ 9 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2567
**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

⚡️ด่วน! ทุนการศึกษาจำนวนจำกัด จากเจเนเรชั่น ประเทศไทย
⚡️.🤝ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเจเนเรชั่น ประเทศไทย และ สำนักเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โครงการ Junior Software Developer รุ่นที่ 7 เป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์การได้รับทุนการศึกษา สามารถแจ้งขอรับทุนจากองค์กรเพื่อสังคม เจเนเรชั่น ประเทศไทย ผ่านระบบรับสมัคร