(เปิดที่นั่งเพิ่มเติม) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 16

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 16
โดยเปิดรับสมัครที่นั่งเพิ่มเติม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 1. OUTCOME – BASED EDUCATION
  วิทยากร Center for effective learning and teaching (CELT)
  วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.
  จำนวน 9 คน
 2. TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY
  วิทยากร ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  จำนวน 14 คน
 3. COUNSELLING
  วิทยากร คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย
  วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  จำนวน 9 คน
 4. TECH FOR TEACHING AND LEARNING
  วิทยากร ETS TEAM
  วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  จำนวน 9 คน
 5. TEACHING APPROACHES FOR LEARNING OUTCOMES: ACTIVE LEARNING
  วิทยากร ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  จำนวน 14 คน
 6. ASSESSING LEARNING OUTCOMES
  วิทยากร รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  จำนวน 14 คน
 7. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
  วิทยากร LE TEAM
  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  จำนวน 9 คน
  สถานที่ ณ ห้อง Facilitator & Coaching ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม (ตึก S3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าร่วมอบรมกี่กิจกรรมก็ได้ (เฉพาะบุคลากร มจธ.)
  ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/g1AgoAGS4eiG6CGR8
  หมายเหตุ
  รับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567
  ทางทีมงาน จัดส่ง E-mail ยืนยันเข้าร่วม ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  สถาบันการเรียนรู้
  โทร. 02-470-8385