ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน ร่วมอบรม Coursera: Course Builder Workshop

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน ร่วมอบรม Coursera: Course Builder Workshop
ทำความรู้จักกับ Course Builder

เครื่องมือสุดล้ำที่ใช้ AI ในการพัฒนาเนื้อหา หลักสูตร และการสอน ช่วยให้คณาจารย์ มจธ. สามารถสร้างเนื้อหาด้วยหลักสูตรที่กำหนดเองได้ง่ายด้วยเนื้อหาชั้นนำจากพันธมิตรทางอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้อง Webinar ชั้น 2 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)


โปรดลงทะเบียนร่วมอบรมก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2567
ลิงก์ลงทะเบียน bit.ly/CourseBuilder26
โปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของท่านมาใช้ในการอบรม