ขอเชิญนักพัฒนาการศึกษา นักบริการการศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Design Thinking”

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญนักพัฒนาการศึกษา นักบริการการศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม

หัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Design Thinking”
วิทยากรโดย
อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์, SFHEA ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายไกรศิลา กานนท์ นักพัฒนาการศึกษา
และทีมงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปะศาสตร์
วัน/เวลา
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ชั้น 14 ห้อง Facilitator
สิ่งที่ได้เรียนรู้
• ความหมายและขั้นตอนของ Design Thinking
• ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Design Thinking
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/42rIsSk
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจบกิจกรรม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385