รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Business Incubation) ประจำปี 2567

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Business Incubation) ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

รายละเอียด: https://www.facebook.com/photo?fbid=865076482329843&set=a.689248043246022