ขอเชิญผู้ประกอบการพบกับโครงการ PRE TALENT MOBILITY ครั้งที่ 1

โครงการ PRE TALENT MOBILITY ครั้งที่ 1 เป็นโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการแล้ววันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผล 10 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ talentmobility.kx@gmail.com

เหมาะสำหรับ > ผู้เชี่ยวชาญ-อาจารย์ < > ผู้ประกอบการ-สถานประกอบการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4707998 (คุณสิมิลัน) 085-265-5995 (คุณสิมิลัน) 097-031-4559 (คุณอัญนาฎ)