ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาสาธารณะ : STIPI Strategy Forum หัวข้อ “Designing Green Industrial Policies in the 21st Century”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาสาธารณะ : STIPI Strategy Forum

หัวข้อ “Designing Green Industrial Policies in the 21st Century” โดย Assistant Professor Jewellord Nem Singh
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
https://kmutt.me/STIPIStrategyforum2022