อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มจธ. จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Regional to Global: R2G)

วันที่ 20-21 เมษายน 2567 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการเทคโนโลยี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีได้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดโลก


การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น พร้อมทั้ง ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.สป.อว.) กล่าวเปิดงานและให้มุมมองที่สำคัญกับผู้ประกอบการเทคโนโลยี เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเชื่อมั่นในความพร้อมของผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงได้อย่างแท้จริง โดยมีผู้ประกอบเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 สถานประกอบการ จำนวน 33 ราย ได้แก่

 1. บริษัท คุริโตะ ฟูดส์ จำกัด
 2. บริษัท เติบโตก้าวหน้า จำกัด
 3. บริษัท เฮลท์อินโนเทค จำกัด
 4. บริษัท เอ็มดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 5. บริษัท คุมะ ฐนพัณณ์ จำกัด
 6. บริษัท ไอโอที ฮับ จำกัด
 7. บริษัท ไทยอุดมอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 8. บริษัท โอยุ เนเจอรัล จำกัด
 9. บริษัท เพชร วิสโกร จำกัด
 10. บริษัท เพชร วิสโกร จำกัด
 11. บริษัท เฮาส์ ออฟ เวลธ์ จำกัด
 12. หจก. แสงธิรา เทรดดิ้ง
 13. หจก. ครัวลุงแถม
  โดยการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับ การวางกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการตลาดระหว่างประเทศ การสร้างแบรนด์สู่ตลาดสากล และการจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงเทคนิคการนำเสนอธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,คุณราชิต ไชยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด และคุณพชร ยงจิระนนท์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท สปีคโปร เทรนนิ่ง จำกัด