คณะสถาปัตย์ฯ ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบพอร์ตฟอลิโอ “PORTFOLIO IN ACTION” CONTEST ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6, Grades 10-12) ที่สนใจได้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์นำเสนอตัวตนผ่านพอร์ตฟอลิโอ

เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบพอร์ตฟอลิโอ “PORTFOLIO IN ACTION” CONTEST โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

ในรูปแบบวีดิโอคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที หรือไฟล์พรีเซนเทชั่น (pdf) ไม่เกิน 15 สไลด์
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และรางวัลอื่นๆ  

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://forms.office.com/r/xpM0g9KqJd 

กำหนดส่งผลงาน: วันที่ 15 มีนาคม 2565 (เวลา 15.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด : วันที่ 21 มีนาคม 2565