ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพลังให้ชั้นเรียนออนไลน์ของครูยุค New Normal”

ในยุคที่การเรียนการสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเราต่างก็รู้กันดีว่าการสอนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสอนแบบเจอหน้ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเล็ก และเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของเราให้ถึงขีดสุด ครูอย่างเราจำเป็นต้องรู้อย่างมีหลักว่าจะต้องคิด ต้องทำ และต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง

OKMD ชวนคุณครูประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้บรรยายและให้คำแนะนำ อาทิ เรื่องการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ออนไลน์ การสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน การเลือกใช้สื่อการสอนออนไลน์อย่างเหมาะสม การประเมินการเรียนรู้ในการเรียนออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการสอนออนไลน์กับคุณครูคนเก่ง 3 ท่าน ได้แก่

ครูบอย อิทธิชัย รัตนถาวร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ครูเปิ้ล สุรีรัตน์ สายบุญมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และครูไอเดีย ฐิรชา แก้วพฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในเวทีเสวนา “ถอดรหัส : สอน online ยังไงให้มงลง” แล้วลงมือฝึกออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน (Onsite)
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ (Onsite & Online)

วันที่ 24 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ลงทะเบียนที่นี่ : https://forms.gle/WFUwr813FtmzXzbN7

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ OKMD www.facebook.com/OKMDInspire