ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม U&I Experience Sharing #1 : เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม U&I Experience Sharing #1: เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ (ZOOM) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดย ผศ. ดร.ศราวัณ วงษา พร้อมทั้งรับฟังการแบ่งปันมุมมองอาจารย์/นักวิจัยที่ตอบโจทย์การทำงานกับภาคอุตสาหกรรม และทิศทางงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR code จาก poster ด้านล่างนี้ หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfusqdf_0DVmClPbo3zOLNzVB5xUcnWP4otxt2Vqm34LMWEw/viewform?usp=sf_link

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (ILO) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)
โทร. 0-2470-9625 อีเมล์ : ipu@kmutt.ac.th