ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัยกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต ของ บพข.

ด้วย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีกำหนดจัดแสดงผลงานวิจัยกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคตที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
ต้นแบบ ได้แก่ รถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลง 10 ล้อ รถกระบะไฟฟ้าดัดแปลง รถตู้ดัดแปลง รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และ รถไฟรางเบา (ระบบขับเคลื่อน Bogie)ในงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” (The 43rd Bangkok International Motor Show) เพื่อเผยแพร่ผลงานต้นแบบอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต สู่สาธารณชนเพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย์

ในการนี้ ทปอ. ใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัยกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต
ของ บพข. ในงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” (The 43rd Bangkok International Motor Show) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 12.00 – 22.00 น. ณ บูทเลขที่ A22/2 ห้องชาเลนเจอร์ฮอล์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

เอกสารประกอบ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/722.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางณิศชเนตร์ ชิตะปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 109-5432 ต่อ 884