ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ปีการศึกษา 2566 “สนามเทคเล่น Exhibition 2024” ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ.บางมด
ลงทะเบียนหน้างานเพื่อรับของที่ระลึก ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม T.024707603