เชิญชมนิทรรศการ In(a) house : INA Thesis Show 2022 ผลงานนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน มจธ.

กลับมาอีกครั้งกับงานนิทรรศการแสดงผลงานสถาปัตยนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SoA+D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าธนบุรี ที่คราวนี้ถ่ายทอดไอเดียสร้างสรรค์ผ่านนิทรรศการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เรียกว่า “บ้าน” สถานที่ที่เปลี่ยนเราที่เป็นคนแปลกหน้าให้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนและครอบครัว

In(a) house : INA Thesis Show 2022 รวบรวบผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบไว้ภายในงาน อาทิ อาคารที่พักอาศัย สถาปัตยกรรมด้านการบริการและสุขภาพ สถาปัตยกรรมเชิงพาณิชย์ สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการศึกษา และสถาปัตยกรรมชุมชน พร้อมพบกับกิจกรรมทอล์กโชว์กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “การออกแบบสถาปัตยกรรมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ

ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 3 โครงการ 515 Victory (BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางออกที่ 4)  

กำหนดการ:

วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00 – 20.00 น. : เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ In(a) house : INA Thesis Show 2022

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.00 – 16.00 น. : พิธีเปิดนิทรรศการ  


วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 :

เวลา 13.00 – 16.00 น. : กิจกรรมทอล์กโชว์กับแขกรับเชิญพิเศษ ในหัวข้อ “การออกแบบสถาปัตยกรรมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป”

แผนที่: https://goo.gl/maps/3jyPmt61sS4p4kDB8

ติดตามข่าวสารอัปเดทได้ที่:

www.facebook.com/soadthesisshow

www.instagram.com/soad.ina.thesis.show/