ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 6 หัวข้อ “The Benefits of the Bilingual Brain”

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 6 หัวข้อ “The Benefits of the Bilingual Brain ” พูดคุยกับ พัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่าน application Zoom

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3qGnNoX รับ Zoom meeting link ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามเพิ่มเติม E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt