ขอเขิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “การปกป้องและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการบรรยายเรื่อง “การปกป้องและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.” วิทยากรโดย คุณวินิจ รังผึ้ง บรรณาธิการบริหาร อนุสาร อ.ส.ท.

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams (ไม่จำกัดจำนวน)

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผ่านตัวอย่างผลงานของช่างภาพไทยที่มีชื่อเสียงทั้งงานส่วนบุคคลและงานในอนุสาร อสท.
  2. เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1bVYrCtT8VSIxO-LRDqH46B2KIWK3VmAJ1G_Lvjg8Dlg/viewform?edit_requested=true

ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อจัดทำรายชื่อ และส่ง Link เข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุพิน ทองอินทร์ โทร. 02-470-9663