การอบรมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่ 13, 20 และ 27 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่: https://kmutt.me/BxYto5m

สอบถามเพิ่มเติม คุณไพฑูรย์ 02-470-8385