เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ สำหรับโครงการ ‘Smart Port Challenge (SPC) ปี 2023′ โดย PIER71 Accelerator (KX Knowledge Xchange and PIER71 Empower Tech Startups with Online Roadshow on ‘Smart Port Challenge (SPC) 2023 Innovation Opportunities’ and PIER71 Accelerate in Singapore’s Innovation Ecosystem)

KX Knowledge Xchange โดย KMUTT และ PIER71(ระบบนิเวศนวัตกรรมในสิงคโปร์) เชิญชวนสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และนักนวัตกรรม เรียนรู้โอกาสสำหรับโครงการ ‘Smart Port Challenge (SPC) ปี 2023′ โดย PIER71Accelerator

💻 ออนไลน์

🗓 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 10-11 น. (BKK)

👉 ลงทะเบียน Online Roadshow —> https://bit.ly/Smartport-eventbrite

📌 เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ..
– Smart Port
– Smart Ship
– Smart Maritime Services and Supply Chain
– Green Technology & Decarbonization
– Crew Safety, Training, and Wellbeing
– Marine Insurance
– Cybersecurity

สิทธิประโยชน์

✅ มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนสนับสนุน (สูงสุดถึง 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) สำหรับการพัฒนา prototype

✅เข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเดินเรือ, นักลงทุน, ผู้ประกอบการในเครือข่ายของ PIER 71

✅คลาสเรียนพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

👉 ลงทะเบียน Online Roadshow เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม—> https://bit.ly/Smartport-eventbrite

Founded by the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) and NUS Enterprise, the entrepreneurial arm of the National University of Singapore (NUS), PIER71™ (Port Innovation Ecosystem Reimagined at BLOCK71) is a catalyst for innovation in the maritime industry. It aims to grow Singapore’s maritime innovation ecosystem by attracting talents, creating opportunities for the exchange of knowledge and ideas, attracting investments into start-ups and accelerating ventures. It designs and delivers programmes to uncover opportunities within the industry and supports entrepreneurs from ideation to acceleration of their ventures.

Its flagship programme is Smart Port Challenge (SPC), an annual innovation competition to find the best ideas and solutions from technology start-ups to address challenges, or innovation opportunities, put forth by maritime corporates in Singapore.

KX Knowledge Xchange and PIER71 (Innovation ecosystem in #Singapore) will host the online roadshow to let tech #startups learn about the ‘Smart Port Challenge (SPC) 2023 Innovation Opportunities’ and PIER71 Accelerate.

Date: Wednesday, July 19, 10-11 am (BKK)

Register Online Roadshow now! —> https://bit.ly/Smartport-eventbrite

**Don’t miss out if your #startup is related to:
– Smart Port
– Smart Ship
– Smart Maritime Services and Supply Chain
– Green Technology & Decarbonization
– Crew Safety, Training, and Wellbeing
– Marine Insurance
– Cybersecurity

Benefits:

  • Eligibility to apply for grants (of up to S$100,000) towards prototype development
  • Access to Maritime Corporates, Investors, serial entrepreneurs, as well as other PIER71 partners
  • Access to specially curated masterclasses and workshops conducted by industry veterans and domain experts.

Register Online Roadshow now! —> https://bit.ly/Smartport-eventbrite