ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชันปีที่ 4 และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “Employer Home Opening”

มาทำความรู้จักกับศูนย์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (Career Development Center: CDC) ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และพัฒนานักศึกษาให้รู้จักวางแผน ตั้งเป้าหมายในอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี  มจธ. บางมด 


พบกับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

–   พิธีเปิด และแนะนำศูนย์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ(Career Development Center: CDC) 

–   Career Showcase  

> แบบทดสอบความถนัดด้านอาชีพ 

> แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

–    Career Showcase  

> การรับสมัครเข้าทำงาน / ฝึกงานและสัมภาษณ์งาน จากบริษัทชั้นนำกว่า 10 บริษัท 

อาทิ เช่น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด,บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด,บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://kmutt.me/JobCDC 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 1 ครั้ง