รับชม FIBO Talk Series : ย้อนเวลาเล่าเรื่องหุ่นยนต์ของไทย 20 ปีจากอดีตถึงปัจจุบัน


กิจกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทยเกิดขึ้นมายาวนานกว่า 20 ปี FIBO Talk Series ครั้งนี้ เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านหุ่นยนต์ที่ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อเทคโนโลยีนี้ในอนาคต


🔸 การก่อตั้งสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
🔸 งานวิชาการ: วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย, CRIT Conference, Thailand RA Roadmap
🔸 การแข่งขันหุ่นยนต์ในยุคแรกเริ่ม: สสท/ABU
🔸 ยุคทองของการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ: Partner/Intelligent Robot, RoboCup Small Size, Rescue Robot, Intelligent Vehicle/BicyRobo, Flying (TAMECH), Humanoid, @Home โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : ย้อนเวลาเล่าเรื่องหุ่นยนต์ของไทย 20 ปีจากอดีตถึงปัจจุบัน

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE
ทางเพจ FIBO AI/Robotics for All 
https://www.facebook.com/FIBO-AIRobotics-for-All-105838601217414