ขอเชิญร่วมงาน DSIL D-Day 2022

DSIL พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก กับกิจกรรม D-Day 2022 ภายใต้แนวคิด “Compassionate Innovator: นวัตกรที่มีหัวใจ”

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ท่านจะได้พบกับผลงานเจ๋งๆจากนักเรียน และกิจกรรมมากมายที่จะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน  

28 พฤศจิกายน 2565 

13.00 – 15.30 น. งานExhibition ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

29 พฤศจิกายน 2565  

09.00 – 11.30 น. งานExhibition ของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

13.30 – 15.00 น. งาน เวทีเสวนาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้แนวคิด “Compassionate Innovator: นวัตกรที่มีหัวใจ” ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

16.00 – 18.00 น. งานExhibition ของนักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.6 ณ Learning Garden มจธ. 

18.00 – 19.00 น. งานแสดงโขนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ Learning Garden มจธ. 

19.00 – 20.00 น. ชมภาพยนตร์กลางแปลง เรื่อง “เพื่อนรักข้ามรั้ว” ณ Learning Garden มจธ.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/dsil.kmutt