กิจกรรม New Learning Platform #7 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในกิจกรรม New Learning Platform #7 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

พบกับครูผู้เชี่ยวชาญสองท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี edutainment & socio-interaction computing Lab (ESICLAB) ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 สิ่งที่ได้เรียนรู้ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ในศาสตร์ที่แตกต่างกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/34m3dBV กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย