ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “พระจอมเกล้าฯในมิติที่คุณไม่รู้จัก : Modernization เข้าโลกตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “พระจอมเกล้าฯ ในมิติที่คุณไม่รู้จัก : Modernization เข้าโลกตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม”

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชั้น 3 ห้อง Auditorium อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange: LX)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.office.com/r/Hj96TmPnqm