สัมมนาวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “MICRO-CREDENTIALS IN THAI HIGHER EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND OUTLOOKS FROM ASEAN AND EUROPE”

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Micro-Credentials in Thai Higher Education: Opportunities, Challenges, and Outlooks from ASEAN and Europe” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 โดยการสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region (EU-SHARE) 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรป (EU) และอาเซียน (ASEAN) เพื่อยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน โดยมี มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยแรกในไทยที่เริ่มนำการจัดการศึกษารูปแบบใหม่อย่าง Micro-Credentials มาปรับใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

👉 รูปแบบงาน : Hybrid 

Online: Zoom webinar เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ 

On-site: โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (เฉพาะท่านที่ได้รับเชิญเท่านั้น) 

👉 ห้ามพลาด ! สิ่งที่จะได้รับ หากเข้าร่วมงานนี้ 

✅ ทำความรู้จักกับ Micro-Credentials ให้มากขึ้น 

✅ สร้าง Connection และโอกาสในการ Networking กับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

✅ หาไอเดีย และแรงบันดาลใจในการนำรูปแบบการจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับอุดมศึกษาไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และอื่น ๆ 

👉 ลงทะเบียนเพื่อรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kmutt.me/sharekmutt 

✅ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 

✅ สามารถรับชมย้อนหลังได้หลังจบงานสัมมนา 

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/kmutt4life