TECHBITE 2022 โอกาสสำหรับทุกคนที่อยากเป็น Startup หรือผู้มีไอเดียทางนวัตกรรมและธุรกิจที่อยากนำมาต่อยอด รับทุนสูงสุด 1,500,000 บาท

โอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ตรี, โท, เอก) ที่อยากเป็น Startup หรือผู้มีไอเดียทางนวัตกรรมและธุรกิจที่อยากนำมาต่อยอด พร้อมรับทุนสูงสุด 1,500,000 บาท!! กับโครงการ ‘TECHBITE 2022’!!

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 65 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) bit.ly/TECHBITEBatch4
.
💡โปรแกรมที่เปิดรับสมัครแบ่งเป็น 2 โปรแกรม
1. Ideation program (สำหรับผู้มีไอเดียเริ่มต้น): โอกาสรับทุนมูลค่า 100,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร: นักศึกษาที่กำลังเรียนระดับชั้นปริญญาตรี โท เอก หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (อย่างน้อย 3 คน)
2. POC Program (สำหรับผู้ที่ต่อยอดธุรกิจออกสู่ตลาด): โอกาสรับทุนสูงสุด 1,500,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร: กิจการที่จดทะเบียนในไทยโดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่า 50% และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ปี เป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 30% และหนึ่งในนั้นเป็นผู้มีอำนาจลงนาม

⭐️ สิ่งที่คุณจะได้รับ
– เข้าร่วม Workshop และ Training พร้อมรับคำแนะนำ ด้านการทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
– รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวทั้งด้านธุรกิจ และกฏหมาย อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา
– บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototyping)
– รับ KX Co-working space ใจกลางกรุงเทพ ติด BTS
– สร้างเครือข่ายกับนักลงทุนระดับสูง
– เข้าร่วม Networking event

📌 หากมีคำถามประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ จริยาพร ชาครเมตตากุล (นุ่น)
อีเมล: jariyaporn@kxinnovation.com
โทร: 02-470-9405 (เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์)
โทร: 091-5455353 (ติดต่อเร่งด่วน)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ