โอกาสสำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้าน Robotics, AI และ Coding

ด่วน !! โอกาสสำหรับเยาวชนในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้าน Robotics, AI และ Coding ฟรี !!
โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) รุ่นที่ 2 ปี 2567
ขอเชิญเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจนักนวัตกรรม ที่มีใจรักในงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือวิทยาการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เข้าร่วมโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพ โดยได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอาชีพในสายงาน Robotics, AI และ Coding ปูทางสู่การเข้าทำงานจริงในอนาคต
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว
• ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567
• สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ : https://rac.thairobotics.org/
• สมัครเข้าโครงการ : https://kmutt.me/RAC67
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.at/isER9