GMI Open House 2022 “Future Skills For Future Business”

GMI Open House 2022 “Future Skills For Future Business”

วันเสาร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 – 18.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือรับชมผ่าน Facebook Live บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. – GMI

📢รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565
🤹‍♂️✈️หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน
– สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

⚙️💰หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
รวมถึงทางด้านการจัดการเฉพาะทางอีก 5 สาขาวิชา ได้แก่
– สาขาวิชาการบริหารโครงการ
– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
– สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
– สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

🧑‍🎓👩‍🎓รับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนบริหารเฉพาะทางด้วยหลักสูตรคุณภาพสู่การเป็นมืออาชีพอย่างละเอียด จาก คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า พร้อมทั้งรับของที่ระลึกมากมาย และที่สำคัญ 👨‍🧑‍ สมัครปุ๊บ สัมภาษณ์ปั๊บ และฟังผลทันที !!

ลงทะเบียนร่วมงานได้ถึง 7 ก.ค. 65 https://kmutt.me/b0UApBc
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📲(02) 470-9795-6, 084-676-5885

ดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ http://www.gmi.kmutt.ac.th/master_program