หลักสูตรปริญญาโท-เอก ทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฟีโบ้ เปิดรับนักศึกษาใหม่

📢 หลักสูตรปริญญาโท-เอก ทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฟีโบ้#เปิดรับนักศึกษาใหม่

✅ เรียนรู้ไปกับสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
✅ การเรียนรู้แบบ Hands-on เน้นลงมือปฏิบัติจริง
✅ เรียนดี มีทุนสนับสนุน พร้อมโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ
✅ จบวิศวฯ วิทยาศาสตร์ ครุฯ อุตฯ สมัครได้
🟣 สมัครผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
🟠 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
🟢 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Discord หรือ Zoom วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.
🟡 ประกาศผลการสอบ ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
🔵 เปิดภาคเรียน 7 สิงหาคม 2566📌

🏳️‍🌈 ศึกษาวิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1lkM-zkKbqcFvOVKluGoW9LtJVh7Q4crM/view?usp=sharing