การอบรมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC รุ่นที่ 1

สถาบันการเรียนรู้ และโครงการ C-ChEPS ภายใต้สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ขอเชิญนักศึกษาป.ตรี ปีสุดท้าย นักศึกษาป.โท ป.เอก และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาด DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) รุ่นที่ 1

ประกอบด้วยกิจกรรมอบรม 3 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

  ทาง Zoom Application (ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน และจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร)
  วิทยากรโดย อ.ชุลีพันธ์ มีพร้อม
  C-ChEPS, สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ, มจธ.
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

  สำหรับผู้เรียนวัยทำงานลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3XNKMQY

  สอบถามเพิ่มเติม คุณไพฑูรย์ 02-470-8385